Hisøy IL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest

 

fredag 27. november 2009 14:14

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Hisøy Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med ansvarlig for Politiattester i hver gruppe. Ansatte og frivillige som ikke hører naturlig inn under en gruppe gjør dette i samarbeid med ansvarlig i hovedstyret. Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig for Politiattester i hver gruppe finner dere på gruppens oversikt over kontaktpersoner.

Alle ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Ansvarlig i idrettslaget sender søknaden til politiet.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig i egen gruppe. 

 Hisøy Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvor lenge varer en politiattest og hvor ofte skal en person sjekkes?

En person som ble sjekket da hun ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun i lengre tid fremover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for idrettslaget. Dersom det er gått flere år fra personen ble sjekket, svekkes effekten av politiattesten. Derfor mener HIL at en person som settes til en annen oppgave i idrettslaget som også innebærer et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige/utviklingshemmede, bør avkreves ny attest.

Om en person skal sjekkes eller ikke, vil alltid vurderes konkret fra gang til gang. Dersom vi er i tvil, vil vi heller sjekke en gang for mye enn en gang for lite. Idrettslaget kan imidlertid ikke avkreve politiattest av enhver person idrettslaget måtte ønske. Det må foreligge et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Hisøy Idrettslag 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Hisøy IL
Naudebroveien 50
4824 Bjorbekk
Org. Nummer: 983 892 035

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift