Hisøy IL

Aktiv SFO

Aktiv SFO

Hisøy IL Aktiv SFO

Hisøy IL skal fra høsten 2018 tilby skolefritidsordning med fokus på sunn og positiv aktivitet.

Overordnet mål

  • På Aktiv SFO skal alle få delta på lik linje.

  • På Aktiv SFO skal barna få kjennskap til ulike typer aktiviteter og idretter.

  • På Aktiv SFO skal man oppleve mestring, inkludering, glede og sosialt felleskap med medelever.

  • På Aktiv-SFO knytter man vennskap på tvers og takhøyden er høy.

Slik vil vi ha det

Aktiv SFO skal være en inkluderende arena. Vi skal heie og motivere hverandre. Aktivitetene er felleskapet og limet.

Slik gjør vi det

  • Vi tilbyr Aktiv SFO 5 dager i uken.
  • Vi henter ut eleven fra trinnene og går til egen base.
       Her spiser vi litt før vi går til våre aktiviteter.
  • Vi har et flott samarbeid med Sam Eyde videregåendeskole, Breddeidretts linjen, lokale lag og foreninger som sammen med oss skaper gode og varierte fysiske aktiviteter.

Foreløpig periodeplan

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift