Velkommen til ny hjemmeside!! Trykk her for å se mere

Vi har valgt www.123klubb.no som vårt nye verktøy for effektiv klubbdrift.

Hisøy Idrettslag er skal skal legge til rette for at flest mulig kan drive med idrett på Hisøy. Idrettslaget består av et hovedlag, HIL som har undergrupper.

Vi har idag Fotballgruppe - Håndballgruppe - BArneidrettsgruppe og Disk sport gruppe. Vi har også noen tilbud til voksne. 

I tillegg har vi et utmerket kurs og konferanse senter FORTET og vi har Trenings senter , samt spinning

Styret 2017 - 2018 består av 

Leder                 Jon Solli                    91531888        jon@sagavideo.no

Sekretær           Roald Axelsen           97506607         r-ax@online.no

Kasserer           Tor Olav Solli             90598899        torolav@sagavideo.no

Styremedlem     Tommy Hansen          90732077        tommyha@online.no

Styremedlem     Erik Mong                  90058766       ermong@gmail.com

Styremedlem   Rolf Josephsen           90068523        rojo@berg-hansen.no

Styremedlem   Fredrik Stensbye        90707752        fortetdisksport@gmail.com

Styremedlem  Børre Malvik                92449250        borre@hotmail.com