Klubbhuset

Klubbhuset til Hisøy IL er administrasjonsbygget til idrettslaget. Her finner man garderober, toaletter i tillegg til et stort møterom samt et kjøkken. Nytt av året er at det også finnes en spinningsal.

Klubbhuset er et viktig samlingspunkt for idrettslaget og det jobbes hele tiden med å holde det i best mulig stand. Her er litt informasjon om hva som har blitt gjort med klubbhuset i det siste og hva som forventes av brukerne av bygget.

Nå skal klubbhuset være strøken. Spinningsalen, kontorbygg og garderober er malt på utsiden samt verandaen og trapper. Garderober-ganger-vinduer-dører og møterom i klubbhuset er også pusset/malt opp.

Klubben forventer derfor at brukere av alle overnevnte ting  holder orden og rydder og vasker etter seg. Dette er trenere, oppmenn og de som står som ansvarlig ved lån av møterom spesielt ansvarlig for. Vi må holde en høy standard fra første stund!

Bortegarderoben vil etterhvert bli brukt som damegarderobe til spinning  og garderoben vil da være låst når spinningtime pågår. (Damer i garderoben betyr at vi må ha god orden og renhold)

Til slutt.  Det skal IKKE lånes ting fra klubbhus slik som høyttaler fremviser etc uten at Jon Solli er spurt! Høyttaler var nå borte i 3 uker uten at noen viste hvem som hadde den.(Ny høyttaler koster ca 8000 kr)

 

Lykke til med høst/vintersesongen

 

Mvh Jon Solli

Leder HIL

 

 

Støtt oss!